ΜΕΤΡΟ 311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες


Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

Δημόσια Έργα: Οχι

 Ιδιωτικές Επενδύσεις: Ναι

Τομέας: Τουριστικές-Βιοτεχνικές-Πολιτιστικές δραστηριότητες

Ιδιότητα: Γεωργoί

Δημόσια Δαπάνη: € 102.300.000,00

Ποσοστό Ενίσχυσης: 35 % - 60 %

Κατάσταση: έχει κλείσει


 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=2bec3f7f8208e144